Македонски почвен
информативен систем
Универзитет Св.Кирил и Методиј
Земјоделски Институт
Факултет за земјоделски науки и храна
Шумарски Факултет
Институт за географија - ПМФ
Министерство за земјоделство
шумарство и водостопанство
logo logo logo
Најави се Контакт
X

Контакт

Македонски Почвен Информациски Систем

Лице за контакт: Душко Мукаетов

Телефон: 075 435 207

Адреса: Земјоделски Институт, ул. 16та Македонска бригада Бр.3А

1000, Скопје, Република Македонија


Лице за контакт: Миле Маркоски

Телефон: 071 297 557 / 02 3255 194

Адреса: Факултет за земјоделски науки и храна, бул. Александар Македонски бб.

1000, Скопје, Република Македонија


Одрекување од одговорност за ГИС податоци

МПИС (Македонски Почвен Информациски Систем) ги обезбедува податоците во рамките на оваа страница како јавен ресурс на информации за употреба, "како што се". МПИС ја дава оваа информација со забелешка дека таа не е загарантирана да биде точна или целосна и сите заклучоци извлечени од такви информации и соодветност за одредена намена е единствена одговорност на корисникот. Иако се направени сите напори за да се обезбеди содржината, точноста или целосноста на материјалите презентирани во рамките на овие страници, независна верификација на сите податоци содржани на оваа страна, треба да се добијат од страна на секој корисник на страницата. МПИС (Македонски Почвен Информациски Систем) се оградува да биде одговорен за било каква штета , загуба или обврски, било директни , индиректни или последователни , кои произлегуваат од оваа карта или ГИС производи.

Материјалот е во јавен домен и можe да биде копиран без дозвола. Се бара цитат на изворот.